1 DECEMBRIE

1 Decembrie este momentul decisiv al Unirii şi formării Statului Român Naţional Unitar. 1 ianuarie 1918 a fost actul decisiv pentru Unire. A început în luna aprilie a anului 1918 prin hotărârea basarabenilor în parlamentul de la Chişinău pentru a se uni cu România.
În luna noiembrie a anului 1918, bucovinenii hotărăsc la Cernăuţi Unirea cu România.
La 1 Decembrie 1918, transil­vă­nenii în Marea Adunare de la Alba-Iulia hotărăsc Unirea cu România şi formarea Statului Naţional Român Unitar.
Toate eforturile românilor pentru Unire au fost admise şi aprobate pe plan internaţional, în afară de Ungaria.
Dacă în anul 1916 România stă­pânea doar Moldova care a găz­duit la Iaşi monarhia, guvernul şi insti­tuţiile centrale, în anul 1918, ro­mânii făuresc România Mare, eli­berată şi unită prin eforturile şi jertfele ro­mânilor, despre care nu vorbesc ma­nualele şcolare.
Cum Unirea s-a făcut la 1 Decembrie 1918 prin eforturile tuturor românilor este momentul istoric cel mai îndreptăţit să fie aprobat ca sărbătoare naţională a românilor şi României.
1 Decembrie Ziua Naţională trebuie pregătită bine de Guvernul României, de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Institutul Cultural Român şi toate instituţiile judeţene şi locale. Să se facă apel la semnificaţiile profunde ale sărbătorii în campanii de informare referitoare la semnificaţiile şi însemnătatea Zilei naţionale. Să nu se mai încurajeze superficialitatea sărbătoririi prin mici, cârnaţi şi fasole, fără să se cunoască semnificaţia zilei.
În Transilvania, la 1 Decembrie şi alte sărbători se arborează steagul tricolor la toate casele românilor, iar în vechiul regat Drapelul Naţional se arborează doar la primării.
Regret că după anul 1990 şcoala românească, instituţiile culturale şi administrative nu mai pot realiza momentul patriotic şi educaţia la zilele mari pe care le merită românii care au luptat fără rezerve pentru actul Unirii.
Profesor pensionar Vasile Alexa